DiVA-prosjektet har fått egen nettside

Den nye digitale «kokeboken» for VA-forvaltningen er nå på nett.

Forfatter: Admin          Publisert: tor 27. september 2018

Nettsiden som har fått navnet diva-guiden.no leder brukerne trinn for trinn, gjennom prosessen med å utarbeide hovedplan eller saneringsplan.
 
DiVA er forkortelse for digital VA-forvaltning. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Asplan Viak AS, Norconsult, SINTEF, BIT, NTNU, Rosim, Norsk Vann, MEF, Basal og andre rørprodusenter, samt flere kommuner. 
 
Optimal planleggingsmetodikk
Forskningsprosjektet handlet om å ta resultatene av 15 års forskning, utført av de landene i Europa som er lengst fremme på området infrastrukturforvaltning, tilpasse dette til norske forhold og deretter rulle det ut på det norske markedet. Målet med prosjektet var å beskrive en optimal planleggingsmetodikk for utarbeidelse av hovedplaner og saneringsplaner. DiVA-metoden bygger på IAM-metodikken (Infrastructure Asset Management), også kjent som infrastrukturforvaltning. DiVA tar deg gjennom 6 ulike steg for planlegging. Det angis maler, nyttige linker og praktiske tips underveis. 

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018