Stor etterspørsel etter granulatfanger

Ulefos har utviklet en ny granulatfanger for kunstgressbaner. – Interessen for produktet er stor, forteller Line Brekke-Rasmussen produkt-og utviklingssjef ved Ulefos Jernværk.

Forfatter: Admin          Publisert: tor 27. september 2018

Det finnes rundt ca. 1300 kunstgressbaner i Norge i dag. Ved de aller fleste brukes det gummigranulat fra oppmalte bildekk. Det er nå stort fokus på å redusere utslippene av gummigranulat fra disse banene, og Ulefos har i samarbeid med Norges Fotballforund utviklet en granulatfanger. 
 
– Granulatfangeren har solgt i bra volum alt. Vi har blant annet montert granulatfangeren på Skagerak Arena og har der et samarbeid med Odd fotballklubb, og alt tyder på at den fungerer som den skal. Vi opplever at det er stor etterspørsel etter den fra hele landet, forteller Rasmussen.
 
Produktet fanger opp partiklene og hindrer at de ender opp i vannmiljøet som mikroplast.
 
Mangler systemer 
En rapport fra 2016 viste at kunstgressbaner kan være den nest største landbaserte kilden til mikroplast.  Regjeringen har varslet at det kommer krav for å redusere utslippene av mikroplast fra kunstgressbanene. Det er derfor et stort behov for nye løsninger og det var Norges Fotballforbund(NFF) som kontaktet Ulefos.
 
– Norges Fotballforbund (NFF) ønsket å utvikle en rimelig og holdbar løsning som enkelt kunne etter monteres i eksisterende system. Et klart mål var å lage en enkel og driftsvennlig løsning. Denne utfordringen tok vi, sier Rasmussen.
 
Slik fungerer den
Ulefos sin løsning er en granulatfanger for ettermontering i kummer i str. Ø650 mm, Ø425 mm og Ø400 mm, produsert i syrefast materiale.  Filtreringen skjer via et finmasket filter (30µm) som fanger opp partikler/granulater. Granulatfangeren kan enkelt tømmes ved hjelp av håndtaket som er montert i beholderen. En ring med pakning sitter igjen i rammen ved tømming. 
 
– Produktet produseres eksternt, men anses for å være et Ulefos-produkt. Vårt marked er Norden og vi tar sikte på å lansere den også i Sverige og Danmark etterhvert.
 
 
Ulefos Granulatfanger - for montering i eksisterende kummer
 
Ulefos granulatfanger hindrer plastgranulat fra kunstgressbaner i å nå ut i havet som mikroplast. 
Granulatfangerne plasseres i eksisterende kummer, og dekkes til med kumlokk eller kumrister.

 

 

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018