KREVENDE KUNDER: – En viktig pådriver for innovasjon er at vi har krevende premissgivere, da kan vi sette oss ned og lage gode løsninger i lag, sier Arvid Lillebø i Skjæveland Gruppen.

Klimatilpasningsdagene på Sola

Må utvikle nye løsninger: VA-bransjen trenger effektive og krevende kunder. Det var budskapet fra bransjen på Klimatilpasningsdagene 2018.

Forfatter: Admin          Publisert: tor 27. september 2018

– Bestillerne bør finne ut hva det er de trenger, så kan forskere i samarbeid med bedrifter finne ut hvordan det kan gjøres i praksis, sier VA-veteran Christen Ræstad. Han mener at VA-bransjen må slutte å bygge gårdagens løsninger. 
 
– De er for dårlige for dagens og fremtidens klima. Vi må vekk fra løsninger som ikke klarer å håndtere de ekstreme skybruddene som kommer kraftigere og oftere. Man bør vurdere forebyggende tiltak helt opp mot 80 mm nedbør på en time, sa Ræstad.
 
Årlige 200 årshendelser
Ræstad viste til at 200 årshendelser har kommet svært hyppig de siste sju årene.
 
– Sør-Norge hatt omkring det dobbelte av 200 års regn nesten årlig siden 2011, ett eller annet sted. Problemet er at det er svært tilfeldig om de offisielle nedbørsmålerne fanger den opp. Det betyr at vi ikke dimensjonerer for dagens eller fremtidens klima. Dette må vi gjøre noe med. 
 
 
TVERRFAGLIG SAMARBEID: – Heldigvis har det blitt mer stuerent å tenke samarbeid på tvers. Nylig leste jeg i fagpressen at stadig flere er positive til samspillskontrakter og det tror jeg er riktig vei å gå, sier Christen Ræstad. 
Samspillskontrakter
Det var nettopp de gode løsningene for dagens og fremtidens utfordringer med overvann var tema for konferansen på Sola.  Et budskap som gikk igjen var tverrfaglig samarbeid. 
 
– Heldigvis har det blitt mer stuerent å tenke samarbeid på tvers. Nylig leste jeg i fagpressen at stadig flere er positive til samspillskontrakter og det tror jeg er riktig vei og gå, sier Ræstad.
 
Endrer produsentens rolle
Dette synet deler konsernleder i Skjæveland Gruppen AS, Egil Lillebø.
 
– Samspillskontrakter endrer vår rolle som produsent og gjør at vi kan bli en aktiv medspiller i prosjektene. Tradisjonelt har vår bransje vært ordrebasert. Fortsatt vil vi levere betongprodukter, men samspill gir nye muligheter for tilpasninger av våre produkter. Dette er noe som vi vil være med på, sier Lillebø. 
 
– Vær krevende!
Skjæveland Gruppen var merkbart til stede på konferansen i Rogaland og Arvid Lillebø – fjerde generasjon Skjæveland - fortalte om hvordan selskapet jobber med innovasjon.  Selskapet har etablert en egen innovasjonsprosess for utvikling av nye overvannsløsninger.
 
– Vi ønsker at kommuner og andre premissgivere lar oss kjøre pilotprosjekter. Det er den eneste måten vi kan høste erfaringer og dokumentere effekten av nye produkter. Den viktigste pådriveren for innovasjon er at vi har krevende premissgiver, da kan vi sette oss ned og lage gode løsninger i lag.  Så dere som er krevende; det er bare å være enda mer krevende!
 
Nye produkter
Arvid Lillebø fortalte om flere nye produkter som Skjæveland Gruppen nylig har utviklet i samarbeid med kunden som Qmax Storm systemet, Box Culvert, AVATIUS, Alma Smart Tank, Alma regnbed type 101 og Fotrør.
 
– Dette er produkter som vi har utviklet fordi kundene har kommet til oss og fortalt at de har et problem. De har spurt oss om dette er noe som vi kan løse. Det liker vi, og ønsker oss flere slike utfordringer!

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018