Nordens lengste og mest kjente bro

Saga Norén og tv-serien «Broen» har gjort Øresundsbroen kjent over hele verden. Saga Noréns mange bilturer i sin lekre Porsche 911 over Øresundsbroen, har satt seg på netthinnen til svært mange. Broen er en del av Øresundsforbindelsen som binder København og Malmö sammen og er uten tvil svært fotogent.

Forfatter: Admin          Publisert: tor 27. september 2018         Foto: Foto: Fredrik Olsson

Bygd i betong og stål
Broens offisielle navn er «Øresundsbron». Dette er en kombinasjon av danske «Øresundsbroen» og svenske «Öresunsbron» og symboliserer at det er en forbindelse mellom Danmark og Sverige. Strekningen er utrolige 15,9 kilometer lang og inneholder en to-sporet jernbane og en motorvei med fire felt. 
 
Selve broen er 7850 meter lang og den lengste i Norden. Den er konstruert i to etasjer og bygget i betong og stål. Et gitterverk i stål bærer det øvre betongdekket til motorveien og det nedre dekket til jernbanen. Over seilingsleden er det bygget en skråstagsbro, og skråstagsborens 204 meter høye pilarer er Sveriges høyeste byggverk.
 
Skråstagsbroens totale lengde er 1 092 meter og bæres av fire pilarer (204 moh.), som står parvis på samme fundament. Det frie spennet mellom pilarene er 490 meter. Broflatens høyde over havet er 57 meter. Brobanen henger i 80 kabelstag, som er fastgjort parvis i pilarene med tolv meters avstand.
 
Samarbeid over landegrensene
Broen går bare halvveis over Øresund – til en kunstig øy kalt Peberholm. Her kjører bilene og togene ned i en undersjøisk tunell. Peberholm tilhører Danmark og er ubebodd. Den fire kilometer lange øya ble anlagt til bruk av Øresundforbindelsen, og er bygget av løsmasser gravd opp fra bunden av sundet.
 
Kostnaden på hele prosjektet, inkludert motorvei og jernbanesambandet på land, ble kalkulert til 30.1 milliarder danske kroner i 2000, ifølge Wikipedia. Det er forventet at kostnadene vil bli nedbetalt innen 2035. Turen tar drøye 15 minutter.
 
KILDE: Wikipedia

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018