Drenere vannkum

Prosjektleder Nils Aaby hos MFT Miljø- og Fluidteknikk AS er ekspert på tilbakeslagsventiler. MFT samarbeider med Basal for å finne en løsning hvor tilbakeslagsventiler kobles til drensledningen ved drenering av vannkummer.

Forfatter: Admin          Publisert: man 18. november 2013

I områder med varierende grunnvannstand og tidvis høgt grunnvann, forekommer det fare for at spillvanns-infisert grunnvann kan komme inn i vannkummer gjennom drensledningen. Det kan også forekomme problematikk med kald luftgjennomstrømning inn via drensledningen, der drensledningen går ut i friluft. Dette er ikke et problem der drensledningen er koblet til avløpsledningen, fordi disse vannkummene tilføres tilstrekkelig temperert luft fra avløpsledningen.


– Tilbakeslagsventilen WaStop kan monteres både på inn- og utløp. Den fungerer også som en luktstopper. WaStop kan installeres både ved sikring av eksisterende og nye vannkummer mot tilbakeslag. Flere og flere kommuner satser nå på denne løsningen opplyser Nils Aaby.


VA-forum kommer tilbake til temaet i senere utgaver.
 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018