Rådhusplassen var preget av betong hele oktober. 14 betongkummer i dimensjonen DN 2400 x 1500 var en del av en større utstilling i anledning Oslo bys arkitekturpris.

75 tonn på Rådhusplassen

Oslo bys arkitekturpris er en kommunal hederspris som kan gis til alle typer bygg eller bygde omgivelser som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet. Målet med prisen er å stimulere interessen for arkitektur og byutvikling i Oslo. I tidsrommet 1. til 28. oktober ble det arrangert en utstilling i forbindelse med tildelingen. Utstillingen besto blant annet av 14 kumringer, levert av Loe Rørprodukter AS.

Forfatter: Admin          Publisert: man 18. november 2013

I oktober dominerte 14  betongkummer, med diameter DN 2400 x 1500 mm, Rådhusplassen i Oslo. Hver kumring veier ca. 5,4 tonn, og har en utvendig diameter på DN 2760. Totalvekten på utstillingen er ca. 75 tonn.

Arkitektkontoret mmw arkitekter as hadde ansvaret for utformingen av utstillingen, og spurte betongvareprodusenten om de kunne tenke seg å bidra med store betongringer til utstillingen. Det kunne Loe Rørprodukter AS. Ronny Karlson, som arbeider med oppfølging av prosjekt og kunder for Loe Rørprodukter AS i Buskerud og Oppland, forteller:
– Fredag 27. september klokken 07.20 sto vi på Aker Brygge, klare til å få anvist losseplass. Klokken 07.45 var kranbilen rigget opp og klar for lossing av bilene. På første turen hadde vi med 10 kumringer. I løpet
av kun halvannen time var disse losset og ferdigstablet på anvist plass. I mellomtiden kjørte en av bilene tilbake til Hokksund og hentet de siste fire kumringene. Klokken 10.40 var hele utstillingen losset og rigget.
 


Store, synlige og sterke   element
Etter en konkurranse tildelte Plan og bygningsetaten arkitektkontoret mmw arkitekter as oppdraget med å utforme utstillingen. Master i arkitektur Maiken Seglem har vært kontorets prosjektleder.
– Utstillingen er årlig, i år var den på Rådhusplassen, en veldig offentlig tomt midt i byen. Vår tanke var at vi ønsket å bruke byrommet. Vi ville gjøre noe som er synlig og som tar litt plass i det offentlige. Ting blir fort litt små og kan lett oversees når de står ute i et åpent areal. Dessuten ville vi benytte elementer som er så store at det dannes nye byrom mellom volumene, forklarer hun.

Tidligere har arkitektkontoret benyttet betongrør som lekeplasselementer, nå var det enkelt å ta tanken videre:
– Hvor store rør kunne vi få tak i, og kan vi få montert disse?
– Betongringer har mange fordeler:
De tåler å stå ute i vær og vind og går ikke i stykker eller velter hvis noen er uforsiktige med dem. Bruk av betong er også en del av arkitektkontoret mmw sin profil, hvor daglig leder Magne Magler Wiggen faktisk er professor i betong, forklarer hun.
De 22 prosjektene som var påmeldt ble printet på aluminiumsplater i stort format og montert til betongringene for å gi en opplevelse av å stå mellom prosjektene.

Mindre betongringer ble forvandlet til fine modellbord hvor det sto 3D printede modeller av bygningene. Både modellbord og plakater var lyssatt, slik at utstillingen kunne oppleves til alle døgnets tider.

Maiken Seglem ble svært fornøyd med utstillingen og roser Loe Rørprodukter AS.
– Vi var litt spent på om det var mulig å montere aluminiumsplatene på ringene, og var opptatt av hvordan vi skulle få festet disse uten å ta for mange hull. Men det lot seg gjøre med pakkebånd og god innsats fra arbeidsfolkene som monterte dette. Hun takker for fint samarbeid med Loe Rørprodukter og ser frem til neste mulige samarbeidsprosjekt.

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018